Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Proč bychom byli ostrůvkem liberální demokracie v EU, když jím nutně být nemusíme?

29. 04. 2017 12:45:51
<p> Poslankyně Chalánková roky brojí proti právům single žen a a přání českých homosexuálních párů po vlastních dětech, počatých u nás ČR v rámci asistované reprodukce. A nyní shodila spolu s dalšími poslanci ze stolu návrh</p>

poslance Adámka, jenž by kopíroval legislativu některých evropských zemí anebo USA. Chalánková argumentuje, že jsme jakýmsi zbytečným ostrůvkem liberální demokracie i tím, abychom se orientovali dle osvědčených konzervativních modelů rodiny, jaké mají na Slovensku.

Přitom obdobná legislativa, již poslanec František Adámek navrhoval, roky platí v řadě zemí EU i v USA, dokonce i v kdysi konzervativním, autokratickém, bigotním frankistickém Španělsku. František Adámek si myslel, že by single ženy, jež si nejsou schopny najít plodného partnera, mohly mít v Česku legální právo na umělé oplodnění. Poslankyně Chalánková argumentuje odůvodněním, že právo na dítě není automaticky základním lidským právem, protože není dáno Chartou OSN.

Poslankyně Chalánková se ohání se ustanovením OSN Práva dítěte z roku 1989, kde je dle ní zakotveno právo dítěte znát své biologické rodiče. Samozřejmě, právo na dítě není základním lidským právem, jak nám poslankyně Chalánková správně sděluje.

Právo na něj přirozenou cestou anebo bezplatným umělým oplodněním mají u nás v Česku jen určitými vnadami a IQ vybavené, anebo bohaté lidské samice, jež si jsou schopny do 40 let klofnout a udržet plodného a stabilního partnera. Ty ošklivější, třeba hodně nosaté, nebo hodně hubaté, anebo ty, co dlouho studovaly, dlouho přebíraly mezi českými muži, až do 40 let přebraly, mají v Čechách utrum.

Musí si úkon zaplatit někde v zahraničí, kde je legální. Pokud se po 40 letech nepohodly se svým partnerem, ten si našel mladší ženu s reprezentativnější vizáží, melírem, fárem, tučnějším bankovním kontem či nemovitostmi, mají díky smělým aktivitám poslankyně Chalánkové v ČR smůlu. Vytvářely by totiž u nás, když by se dožadovaly sebou hrazeného umělého oplodnění, nebezpečný precendent.

Samozřejmě, pokud si tyto ženy, pro řadu mužů již neatraktivní Češky našetří peníze, mohou si odjet do reprodukčních center v UK, Belgii, Španělsku, Dánsku, USA anebo Indie a zde si vybrat z nabídky spermobank a říci si: "ať si parlament české republiky, jenž se shlédl v legislativě Slovenska, trhne nohou, já své vytoužené dítě mít budu, ačkoli jsem ošklivá, nosatá a partner si našel krátce po mé čtyřicítce mladší milenku. Zůstala jsem sice na ocet, ale já se své možnosti mít dítě nevzdám.

V poslankyní citovaném článku 7 Charty práv dítěte, jíž ráda ohání, se navíc přímo to, co tvrdí, nepíše. Poslankyně Chalánková není blázen, jak se domnívá ministryně Marxová. Chartu práv dítěte zná dokonale. Ostatně se speciálně o tomto jednom článku byla v Česku napsána nejedna magisterská práce, řešící otázku baby boxů anebo umělého oplodnění. V USA na vše mají katolíci a křesťané své jasně dané směrnice.

V úmluvě OSN o právech dětí z roku 1989 se otevřeně nikde nepíše o přímém a nezcizitelném právu dítěte znát své biologické rodiče. Píše se zde o právu dítěte, bytosti definované ve věku do 18 let, na život, o právu jeho rodičů anebo pěstounů jej vychovávat, o právu na co nejnižší míru rasové diskriminace, o právu, aby tato bytost rodu homo sapinens sapiens do 18 let nebyla zbytečně mučena anebo zneužívána.

Pokud čelí dítě trestnímu stíhání, má být dle této Směrnice OSN dítě vědět, zač má být souzeno a byla na něm předpokládána presumpce neviny. OSN vyžaduje, aby se mu dostávalo řádného zacházení ze strany rodičů či případných pěstounů. Dále se zde píše o právu mít své vlastní přesvědčení a svůj vlastní názor. Píše se zde o právu dítěte nebýt státně odděleno od pravých rodičů dítěte, pokud to není dle vůle státu v zájmu dítěte. V případě úmrtí anebo zavření jednoho anebo obou z rodičů, je stát povinen poskytnout dítěti dle této úmluvy anebo jeho legálním zástupcům, určité informace.

V článku 7 Usnesení o právech dítěte, z něhož poslankyně Chalánková vychází, se píše přesně jen o tom, že se má dítě registrovat hned po narození a dostat jméno, mít nějakou národnost a pokud je to možné, mít právo znát své rodiče, aby se o ně mohli starat.

Právě v tomto je ale zakopaný pes. V Chartě OSN se píše "pokud je to možné", ale ne že je to implicitně závazné pro legislativy zemí, jež tuto Chartu podepsaly. A tím se umožňuje možnost anonymního dárcovství spermatu. Dále se zde píše o právu dítěte na přístup k oběma rodičům, pokud jsou z jiných států. Charta se rovněž snaží omezit nelegální obchod z dětmi mezi státy v rámci nechtěných adopcí z rodin, jež jsou v nouzi, bohatšími bezdětnými rodinami.

Doporučuje se výchova vlastními biologickými rodiči, pokud stát v zájmu dítěte nerozhodne jinak, když by dítě vyrůstalo pod vlivem rodičů v nevhodném prostředí, bylo týráno anebo sexuálně vykořisťováno, což řeší článek 19 a 20. V řadě zemí a komunit ale Úmluva o právech dítěte není dodržována, dochází zde k rasové diskriminaci, řada dětí je nucena k dětským pracím, brzkým sňatkům a je jim upřena možnost vzdělávání v rámci nároku na informace.

Tato základní lidská práva se snaží OSN řešit, ale v rámci rozvoje moderních reprodučních center už OSN jako organizace dávno rezignovala na vyžadování od legislativ jednotlivých zemí, aby daly dítěti nezbytné právo znát oba biologické rodiče.

Prioritní pro země OSN není právo dětí znát své biologické rodiče, ale aby děti nebyly rasově diskriminovány a měli přístup k jídlu, slušnému zacházení, výchově a dostupnému vzdělávání.

Vzhledem k problémům řady žen a mužů počít přirozeným způsobem, neplodnosti mužů anebo žen, i vzhledem k pokroku v metodách umělého oplodnění, jsou moderní centra asistované medicíny čím dál více populární. A to se nelíbí řadě konzervativně smýšlejících poslanců.

Poruchami plodnostmi anebo vrozenými genetickými vadami trpí jak muži, tak ženy, což lékařka a poslankyně Chalánková, jejíž centrum se zabývá diagnostikou, dobře ví. Na vině může být zhoršující se životní prostředí, jež vede ke snížení reprodukčních schopností jedinců anebo lidská nerozhodnost. Navíc u žen ani nemusí být schopnost si dané dítě odnosit, a tak si, pokud jí to umožní legislativa některých zemí, muže nechat dítě porodit náhradní rodičkou. Toho občas využívají i muži, homosexuálové anebo osamocení muži v UK a USA.

Většina těchto náhradních rodiček z chudých rozvojových zemí je ráda, že si vylepší podstatně svůj rodinný rozpočet a pomohou jiným lidem a bere to jako svůj úděl, ale i pomoc cizí i vlastní rodině. Toto právo ale stejně mohou mít jen bohaté rodičky, jež mají zdravé vajíčko a seženou si k tomu spermie, nikoli rodičky všechny. Automaticky dané právo znát své pravé biologické rodiče, které hlásá poslankyně Chalánková na svých stránkách, může u dětí takto narozených způsobit, především, když se to dozvědí v raném věku, velký citový zmatek.

Chtějí moderní čeští muži děti?

Moderní čeští muži občas nemají příliš chuti se reprodukovat a živit děti, a tak si raději koupí psa anebo luxusní automobil, který si pak leští a opravují a prohání se s ním po ulicích.

Jiní muži by se zase reprodukovali rádi, a proto poskytují své sperma do dárcovských bank. Legislativa jednotlivých zemí upravuje počet dárcovství jak vajíček, tak spermií, většinou maximálním množstvím darovaných vzorků jedné osoby v jednom státě. V některých muslimských zemích je zakázáno, aby byla žena oplodněna jinými spermiemi, nežli spermiemi partnera.

Do extrému vyžadované právo znát své rodiče není explicitně dáno v článku 7. Ustanovení práv dítěte. Nyní tento právní stav při stavu vývoje současné reprodukční medicíny vyžadují obvykle jen určité lidsko-právní a lobbistické skupiny a s jasně vymezenou, většinou konzervativní agendou.

O těch, kdo jim oponují, sdělí, že jsou to sociální inženýři podporující multikulturalistickou duhovou agendu, jež kazí přirozené modely dané Bohem, Biblickým stvořitelem konceptu muže, ženy, dětí, zvířat, jež mají být rodinou snědena, protože od toho tady byla Bohem stvořena.

V Polsku za tuto agendu budou patrně horovat lidé z okruhu strany Právo a spravedlnost, jež se před časem dostala k moci a kvůli jejichž kontroverzním návrhům zákonů čas od času propukají na ulicích demonstrace. Ve Slovensku konzervativní katolíci, vyznávající teorii kreacionismu. V Rusku poblouznění pravoslavní nacionalisté, kteří zorganizovali spolu s dalšími zeměmi petice v OSN proti lobbingu homosexuálů, kteří jsou zde občas mylně spojováni s pedofily.

Právo znát své biologické rodiče za každou cenu není základním právem dítěte, protože tomu brání legislativa řady zemí a už jím ani po dlouhé desítky let nemůže být díky možnosti anonymního dárcovství jak vajíček, tak spermií. Často napáchá více škody nežli užitku. Zvláště, když neplodný, ale jinak milující nevlastní otec není biologickým otcem, a dítě se to v nevhodném okamžiku dozví.

Navíc při současném stavu výzkumu genomu, jenž je prováděn za zlomovou cenu a poklesne ještě více dolů, se bude moci každý jedinec dozvědět, kdo jsou jeho genetičtí předci a nebude muset mít obavu, pokud byl počat v rámci umělého oplodnění ze spermií anebo vajíček neznámých dárců a dárkyň, díky nimž by jeho potomci trpěli nutně genetickými chorobami.

Darovaná vajíčka anebo spermie bývají testována na to, aby nenesly známá genetická poškození do budoucna a nebyly nakaženy nějakou pohlavně přenosnou chorobou. Centra asistované medicíny mohou na přání žadatelů do budoucna, pokud se bude pokračovat v trendu, zaručit určitou naději na zdědění konkrétních geneticky přenosných rysů osobnosti.

Odpůrci těchto metod většinou mohou argumentovat tím, že takto vychovávaní jedinci vzniklí z umělého oplodnění dárcovskými spermiemi anebo vajíčky, anebo odnošené v těle náhradní matky, budou mít vadné vzorce chování a postojů k okolnímu světu, sexualitě i sobě samým, zvláště, pokud by je vychovával lesbický anebo homosexuální pár, a naleznou na to desítky anebo i stovky případových studií, jež jim potvrdí jejich verzi reality.

Zatímco v řadě zemí dárcovství anebo prodej vajíček anebo spermií do bank reguluje zákon, v USA jen doporučují určité směrnice, jak se spermiemi anebo vajíčky nakládat.

Michael Jackson - modelový příklad selhání metod asistované reprodukce v případě úmrtí rodiče

Michael Jackson si nechal svými známými, ale i cizími ženami odrodit děti, které nebyly s nejvyšší měrou pravděpodobnosti jeho vlastními, protože nenesou vůbec žádné negroidní rysy. Smluvně si zajistil, že ženy, jež mu děti odnosily, si zcela vzdaly práva na výchovu anebo styk s jejich dětmi za předem stanovený poplatek. Dětem to vůbec nevadilo, spokojili se svým hodným, ačkoli trošku excentrickým taťuldou, jenž si nimi hrával šachy, anebo před nimi tančil a vodil je do společnosti dětí svých známých a mezi lidmi pobíhaly v maskách.

Zpěvák a tanečník Jackson se je snažil chránit před nechtěnou popularitou, často i hodně negativní, jíž byl po celý život vystaven.

Děti, jež nebyly jeho vlastními, ale s vysokou pravděpodobností dětmi anonymních dárců a najatých matek, byly po stránce psychické v dětství spokojené a zdravé, protože se jim Jackson věnoval s někdy až přehnanou péčí.

Problémy nastaly až po smrti Michaela Jacksona, kdy se dětí ujala Jacksonova vlastní rodina a kdy dostaly právo se dozvědět o svých rodičích, po čemž fanaticky volá poslankyně Chalánková. Od té doby, kdy se o děti začala starat Jacksonova matka, bigotní členka sekty Jehovových a kdy se dozvěděly, že mají pravé odlišné matky, s nimiž jim bylo najednou z čista jasna dáno právo se stýkat, a patrně měly všechny tři jiného otce, začal se jim jejich svět pomalu, ale jistě hroutit.

Dcera Michaela Jacksona se nakonec pokusila o sebevraždu. Pak se ale děti daly po nějaké době dohromady, i proto, že po svém otci podědily každé hodně milionů dolarů roční renty a mají slibné vyhlídky do budoucna. Pokud by tyto děti vychovával nepravý otec, Michael Jackson, a nikoli čas od času odcizená bělošská matka a prudérní černošská babička, u dcery by se vůbec žádné sebevražedné sklony neobjevily.

Poslankyně Chalánková se až příliš emocionálně angažovala v kauze odebraných dětí manželů Michalákových norským sociálním úřadem v mylné interpretaci práva dětí žít se svými biologickými českými rodiče dle Ustanovení Práv dítěte OSN. Na dlouho se český národ dojímal v rámci mediálního sledování celé kauzy nad tím, jak je norská sociálka jednoznačně zlá, krade normálním hodným Čechům, kteří občas plácnou dítě po zadku, krásné, zdravé děti, aby obohatila Norům jejich skomírající genofond, a upírá necitlivě dětem právo vidět se s vlastními rodiči.

Ve skutečnosti v Konvenci práv dítěte nic takového psaného není a ta dává státu a státním a úřadům velké pravomoci v odebrání dětí biologickým rodičům, pokud to považují za správné v rámci ochrany před týráním a patologickým modelům péče.. Díky této pojistce se dostaly ze spárů týrající sekty děti v Kuřimi.

Manželé Michalákovi samozřejmě nebyli v žádné sektě, ale ale i tak v té době existovalo důvodné podezření na týrání dětí dle soudních posudků. Otázkou zůstává, jak si celou situaci vyhodnotil norský sociální úřad a zda jednal správně a nikoli pod tlakem.

My jsme ale u toho nebyli a v rámci Směrnice OSN žádné právo dětí na nepodmíněný kontakt s biologickými rodiči, pokud o něj navíc, kvůli letům vleklých sporům mezi sociálkou, pěstouny a biologickými rodiči, jimž se bohužel odcizili, ani příliš nestojí, zakotven není. Aktivita poslankyně Chalánkové ještě zůstala v rozumných mezích. Zvláště, když nyní otec dětí oficiální verzi fyzického týrání dětí vlastní bývalou ženou, některými výroky podpořil. V každém případě svědectví obou rodičů nevypovídá, že by české děti a jejich rodiče žili v Norsku v nějakém ideálním harmonickém vztahu, dle něhož by se měla řídit celá norská veřejnost.

Geniální nápad europoslance Zdechovského, jenž je autorem věhlasného výroku

"nechceme Evropu plnou nepřizpůsobivých imigrantů, kteří na předměstích pálí auta, prodávají drogy a zanášejí k nám mj. radikální islamismus,"

na vyhoštění norské velvyslankyně z naší ambasády, jenž na čas podporoval i prezident Zeman, kvůli údajnému pochybení norských sociálních úřadů a norských soudních znalců, jenž patřil spíše do říše sci-fi, se naštěstí nezrealizoval.

Některé lesbické a homosexuální páry i osamocené matky, či otci vychovává své děti běžným způsobem a nejsou jim nesprávným příkladem. Samozřejmě, že děti Eltona Johna a jeho partnera, jež si nechali odrodit náhradní matkou, budou mít jako vzor tyto dva slavné otce, zpěváka a jeho partnera, režiséra.

Ale jelikož se pohybují mezi širším okruhem dalších lidí, mohou si najít i jiné vzory a nemusí být nezbytně deformovány špatnými sociálními modely. Mohou žít spokojenějším způsobem, nežli děti psychicky nevyzrále matky, jež co 3 roky střídá partnery a s nimi počíná další a další děti a pak se hádá o příspěvky a o střídavou péči anebo děti otců, kteří po 3 až 4 letech opouští své partnerky, aby si našli mladší a reprezentativnější modely a odmítají platit výživné, jež za ně nakonec platí stát, jenž jim sebere jejich řidičák na jejich tolik milované a leštěné auto, a tak je donutí platit.

Poslankyně Chalánková samozřejmě brojí i proti proti těmto vzorcům chování a výchovy mládeže. Tyto se jí ale nedaří legislativně zvrátit, protože pak bychom se museli vrátit do institutu katolického manželství, jenž se ukázal jako nešťastný. Překazit se jí ale daří hodně jiných věcí.

Jelikož je nyní jasně prokázáno, že homosexualita je vrozená a nikoli získaná nápodobou svých rodičů, mohou děti stabilních lesbických anebo homosexuálních párů vést později zdravý heterosexuální život, ačkoli se nám, české veřejnosti různé lobbystické skupiny kolem místopřesedkyně Top 09 Chalánkové anebo poslankyně Nytrové, ovlivněné ruskou a evangelikánskou propagandou, snaží namluvit opak.

U matek, jež se v pozdějším věku, když už nejsou schopny najít plodného partnera, rozhodnou pro umělé oplodnění, je navíc velká pravděpodobnost, že se o toto jediné vytoužené dítě budou s pomocí svých prarodičů a další přízně starat mnohem lépe, nežli mladé, nalomené rodičky, jež otěhotněly omylem s člověkem, s nímž nedokáží pro svou psychickou nevyzrálost žít. Je to jako péče vdov a nikde není dáno, že si tyto ženy nebudou moci v budoucnu najít zabezpečeného partnera, jež single ženě anebo single muži pomůže utáhnout rozpočet. Vzhledem k tomu, že se u nás asistovaná reprodukce hradí jen ženám do 40 let a k tomuto kroku se odhodlávají většinou ženy po čtyřicítce, stejně by si daný úkon uhradily samy.

Děti osamocené ženy, či muže, kteří se rozhodnou pro umělé oplodnění, muž si musí najít náhradní rodičku a té patrně tento úkon zaplatit, mají naději na klidnější život, nežli dítě, jež se sociálka rozhodne po dlouhém váhání odebrat původním nezralým, hádajícím se rodičům, kteří občas mohou dítě psychicky anebo fyzicky týrat. V řadě ohledů se jedná o složitý etický problém, který ke svému lobbingu využívají především konzervativně orientovaní poslanci s jasnou a nezvratnou agendou, formovanou většinou ideologií kreacionismu.

Zdravým, ale i nemocným ženám či mužům, kteří jsou v produktivním věku, platí si nemocenskou, by v této možnosti neměli u nás poslanci bránit mít dítě, když si hodlají daný úkon zaplatit ze svých našetřených peněz, když je to v řadě zemí EU ale i v USA naprosto normální a běžné. Ve Francii, kde to není legislativně umožněno, stejně jako v Německu, toto ženy řeší situaci tak, že si zajedou do centra v jiné evropské zemi, kde to možné je.

Větší problém nastane pro věřící v tom, co s nepotřebnými embryi, jichž reprodukční centra produkují více, aby pak mohla být použita a jež musí být po určité době zlikvidována, protože se zkazí.

Při stavu dnešní medicíny může dojít k tomu, že se dítě narodí i ze 3 lidí, aby se vyvarovalo genetickým poruchám, například Leighově chorobě. Tato metoda je zatím legální jen v UK a je ve vývoji. Není to proti přírodě a nastavení člověka, jak se mylně domnívá ve svém dobrém přesvědčení patrně hluboce věřící křesťané. Dítě samozřejmě může tyto své 3 rodiče znát, patrně mu to ale v ničem neprospěje, protože z každého má jen určitou malou část.

A je možné, se genetickým centrům reprodukční medicíny brzy podaří vytvořit člověka například z 8 i více lidí. Sice si někteří fanaticky věřící křesťané budou myslet, že si zahráváme s Bohem a jeho důmyslným záměrem, ale bude to jen prostý vývoj vědy, stejně jako výroba geneticky modifikovaných potravin a šlechtění nových živočišných druhů.

Nikde není dáno, že nebude přijata charta OSN Práv rodičů na dítě

Navíc nikde není dáno, jak se nám poslankyně Chalánková snaží fanaticky vsugerovat, že OSN do budoucna nepřijme Chartu práv rodičů na dítě, a pak by se mohli potomci české konzervativní poslankyně, vychovávaná v podobně konzervativních modelech myšlení, divit, co si státy OSN v roce 2100 ale možná ještě dřív samy odhlasují.

Poslankyně Chalánková, mající svůj poctivý názor na přirozené rození dětí v rámci soulože dvou mladých a zdravých jedinců anebo možnosti asistované reprodukce pro heterosexuálním páry, si neuvědomuje jednu základní skutečnost.

Vše do budoucna možná změní předpokládaná populační exploze

Tou je velká míra pravděpodobnosti populační exploze, daná potlačením civilizačních chorob s pomocí vakcín, jež lidstvo v minulých staletích kosily v mladém věku, a tak přirozeně omezovaly lidskou populaci a selektovaly lidský druh, aby si přirozeně nastavil hranice své vlastní odolnosti na základě teorie přirozeného výběru a přizpůsobení se daným podmínkám.

V rámci většinou teoretiků přijaté ideje lidí ale i dalších organismů jako strojů pro přenos vzájemně kooperujících genů, jde totiž o něco úplně jiného, nežli o právo dětí na to mít a znát jen 2 (a nikoli 3) biologické rodiče, jak se nyní domnívá poslankyně Chalánková na základě mylného výklady jedné směrnice OSN.

Přírodnímu výběru jako takovému jde o něco zcela jiného, o přenos ideálně replikovaných identických sobeckých genů, jež spolu kooperují anebo zápasí v rámci různých organismů, přenos genotypu anebo fenotypu. Zda vyhyne anebo nevyhyne určitý živočišný druh, je přírodnímu výběru jako takovému, docela jedno. A pokud se proti náladám přírodního výběru lidská rasa vzbouří, bude ji ochoten jakýmikoli prostředky zlikvidovat a to i za cenu degradace celé planety do nižších živočišných anebo rostlinných forem. Navíc je osud lidské rasy ukraden i vesmíru. Může dojít k nárazu meteoritu anebo k jadernému výbuchy. V tom případě by možná nepřežily ani nižší živočišné druhy, ale jen pár bakterií anebo nějaká ta houba.

Pokud se do budoucna zamezí spolehlivým metodám plánované rodičovství, o což se snaží především katolická církev a vakcíny budou spolehlivě fungovat proti všem chorobám na celé planetě, pak se předpokládá nepříznivý demografický vývoj směrem do závratných výšin. Například v Nigérii se počítá s možností až 800 milionů občanů.

Prudký nárůst populace, jež by se mohla v nepříznivých prognózách přiblížit ke stavu 9,5 miliard lidí v roce 2050, bude planeta Země se svými omezenými zdroji jen těžko zvládat, pokud by si všichni obyvatelé počínali tak plýtvavě, jako lidi v USA a EU.

Je propočítáno, že Země dokáže uživit zhruba 10 miliard lidí, ale jen, pokud tito lidé nebudou příliš plýtvat zdroji a většina se přikloní k prostému, vegetariánskému způsobu života.

Už vidím poslankyni Chalánkovou a všechny vyznavače přirozeného rodičovství včetně aktivistů Zdechovského z KDU-ČSL, jenž bytostně nenávidí všechny migranty proudící do EU, jak všichni najednou poslušně chroupají pouze mrkev, sebou vypěstovanou fazoli a zeleninu, nikam necestují a nenechávají na Agrofertu, aby choval masově velká hospodářská zvířata, jejichž produkce je z hlediska udržitelného rozvoje planety dlouhodobě neekonomická a Kostelecké uzeniny časem zaniknou. Možná se budeme v budoucnu moci živit červy a brouky, jež si vypěstujeme v malých kultivačních stanicích.

Všichni tito poslanci a poslankyně, kteří produkují takto bigotní zákazy touhy bezdětných žen mít po čtyřicítce své vlastní jedno dítě, strašně rádi jedí maso, jezdí letecky na své dovolené do Thajska anebo do Chorvatska a nejraději by blokovali smysluplná opatření k redukci produkce skleníkových plynů.

Dokonce i experti, jež cituje britská BBC v rámci těchto nepříznivých demografických prognóz počítají s tím, že by se, když by populace vyvrcholila v 10 miliardách, musela přijmout například politika jednoho dítěte pro jeden pár, jež byla kdysi uvedena v praxi v Číně. Řada žen v přelidněných oblastech, které nepoužívají antikoncepci si navíc, dle průzkumů tolik dětí ani nepřeje.

Muselo by dojít k plánovanému rodičovství anebo k dalším nyní pro křesťansky orientované intelektuály bytostně nenávidějící veškeré muslimské migranty do EU, nepříjemným eugenickým opatřeních. A tehdy OSN přijme svou Chartu práv rodičů na dítě, ale jen na jedno geneticky nepoškozené dítě, nejlépe vytvořené křesťany tolik nenáviděnými metodami asistované reprodukce a s pomocí metod prenatální diagnostiky.

V rámci budoucího modelu kolapsu planety daného přelidněním je současná otázka práv dítěte znát své rodiče, jež se dokáže jednoduše prokázat z jednoduchých genetických testů, drobností, jíž se v přelidněné 10 anebo 12 miliardové planetě Zemi, kde budou pravidelně kolabovat přetížené energetické sítě, nebude nikdo zabývat.

V té době bude už moderní eugenika na tak vysokém stupni vývoje, že bude možné predikovat, komu se narodí defektní dítě a těmto jedincům pak bude zakázáno si nechat dítě donosit, pokud si jej geneticky nedají upravit s pomocí právě Chalánkovou a dalšími nenáviděnou metodou křížení 3 lidí, protože se budou preferovat jedinci se zdravým a pro lidstvo a vývoj celé planety prospěšným genomem.

Populace se tak v průběhu dalšího období stabilizuje a patrně mírně poklesne a její genom se zkvalitní. Pokud k tomu nedojde, sdělil Bill Gates, jenž fanaticky prosazuje vzorec udržení lidské populace na maximálně 6 miliardách lidí, že k tomu nasadí své vakcíny. Je docela jasné, že v laboratořích se dají docela snadno vyvinout biologicky snadno přenositelné choroby, jež zkosí, když nebude zavčas dodána správná vakcína do určité země, naráz celé kontinenty. Monopol ve vakcinacích už si pomalu ale jistě zajišťuje Bill Gates. V rezervě má ještě nový koncept jaderné energetiky a využití energií z obnovitelných zdrojů, a investice do svých farmářských firem Monsanto

Chalánkové se nelíbí distopická Huxleyova vize Překrásného nového světa

V té době už ale budou rodit, i díky snahám jeho ženy Melindy v rámci plánovaného rodičovství, jako v Huxleyho románu Překrásný nový svět předem naprogramované "alfy, bety, gamy a delty". Ale mnohem více už jen alfy, protože požadavek notnosti plození bet a gam nahradí automatizace a robotizace, pokud bude energeticky nenáročnější, nežli lidská práce.

Nyní bych otázku zákazu možnosti svobodných matek se uměle oplodnit dárcovskou spermií, jež je povolena v v EU v UK, Španělsku anebo Belgii či Dánsku, ale doposud zakázána ve Francii anebo Německu, nechala u nás projít. Francouzky to stejně řeší tak, že si zajedou na zahraniční kliniku. Česko je dle poslankyně Chalánkové jakýmsi "liberálním ostrovem" a návrh poslance Adámka je dle ní postavený na hlavu, proto na svou stranu strhla více poslanců a tento návrh neprošel.

Proč se máme shlížet právě ve Slovensku, kde má katolická církev příliš dlouhé prsty, když se od nás "bratia Slováci" sami 2 krát v rámci existence Českolovenska odtrhli?

Proč bude mít v UK díky agitování poslankyně Chalánkové populární herec anebo jakákoli žena větší práva, nežli samotné ženy a muži u nás v Česku? Proč chceme být sto let za opicemi? Opravdu se chceme přiklonit ke konzervativním a do značné míru svazujícím názorům bigotního katolického Polska a Slovenska?

Většina zemí spíše upravuje, kolik spermií anebo gamet může daný dárce darovat. Jelikož v rámci EU můžeme volně cestovat na reprodukční kliniky, tak se jedná jen o znemožnění reprodukčním centrům v ČR provádět asistovanou reprodukci osamělým Češkám a cizinkám. Oplodnění stojí v klinikách ve Španělsku cca 700 euro. A kliniky asistované reprodukce, když o jejich služby v Česku opadne úplně zájem, přesídlí do Španělska, UK, Dánska, USA, anebo Belgie.

Poslankyně Chalánková chce české ženy u nás v Česku připravit o něco, nač mají legislativní právo (pokud si to zaplatí) v jiných zemích s tím, že už agendu podezřelých homosexuálů a single matek nedá zajít dál. Že tito jiní, duhoví lidé nás Česku rok po roku ohlupují, tahají nás za nos, že jim bude stačit toto, pak už jen toto, pak už ale chtějí i tamto, ale my se jimi už déle vydírat nedáme.

Konec sekulárního ateismu v Česku?

U nás v Česku, bývalém katolickém a protestantském Česku, vzniklo spoustu rozumně rozvažujících sekulárních ateistů. Ti se ale nyní narychlo bezmyšlenkovitě navracející k jakýmsi katolickým a protestantským kořenům v panické hrůze v rámci konzervativci záměrně uměle vytvářené paniky z údajného pohlcení evropských hodnot jakýmisi "duhovými, feministickými, neomarxistickými multikuturalisty preferevanými islámskými dobyvateli".

Ženě, která se rozhodne mít dítě a bude na to mít peníze na umělé oplodnění na zahraniční klinice, v tom poslanci Parlamentu ČR stejně nezabrání. Pokud je dárce anonymní, bude si dítě žena muset živit ze svých zdrojů, svého jednoho platu, anebo malou částkou, pokud vše neutáhne spolu se svou rodinou, přispěje na výchovu stát. Nejedná se ale v žádném případě, při našem malém sociálním zabezpečení, oproti jiným státům EU, o přehnanou dorovnávací částku, kvůli které je třeba dělat takový humbuk.

Liberální UK versus bigotní Polsko

Stejné právo mají v UK i otci. Vytoužené, umělým oplodněním vzniklé dítě má naději na šťastnější a spokojenější život, nežli dítě matky, jež byla například díky prudérní legislativě státu znásilněna a donucena, ačkoli dítě nechtěla, je násilně donosit, jako chtěli uzákonit fanatici z hutí Právo a spravedlnost v Polsku, než se jim vzbouřili lidé na ulicích.

Pak by dítěti celý život vyčítala, že si kvůli němu pokazila život, protože byla znásilněna a polští fanatici vedení konspirativním politikem Kaczynským, jí znemožnili jít na potrat. Ošklivým stárnoucím nosatým, občas vousatícím ženám by se mohla být dána větší míra svobody v právu na početí s pomocí inseminace bez partnera stejně jako krásným, mladým, ale ještě nezralým ženám v právu na potrat bez výčitek ze strany bigotních katolických polských anebo slovenských politických konzervativců.

Ženy v Polsku se proti straně, jež opanovalo polský Sejm a provádí v Polsku zvláštní nedemokratické experimenty, vzbouřily s hesly "Moje tělo, moje volba". Jejich pravý lídr J. Kaczinsky se zalekl a jeho loutka, Beata Szidlo, hodila načas zpátečku. U nás se naopak rozmáhají aktivity, jež by nás chtěly dostat do rovinu v mnoha ohledech autokratického Ruska anebo konzervativního Polska či Slovenska.

Jitka Chalánková to myslí s modely českých rodin s jedním otcem, jednou matkou a více dětmi dobře

Abychom byli k Jitce Chalánkové poctiví, u nás v ČR těch ošklivých stárnoucích, nosatých, vousatých po dětech prahnoucích opuštěných žen, které po čtyřicítce opustí partner anebo si nestihly žádného najít a zatouží po dítěti, zas tak moc není, aby ve velkém vrhly do ulic a volali "Moje tělo, moje právo na dítě i bez práva mého dítěte vědět, kdo je jeho anonymní otec, dárce spermatu". Stydí se. Za své "právo na umělé oplodnění" nevrhnou protestovat na ulicích jako naštvané Polky za své právo na svůj potrat.

Místo toho raději oblafnou nějakého muže na jednu noc a pokud se jim zdaří, počnou dítě, anebo si zajedou na kliniku do Španělska, Dánska, UK, USA, Belgie a všude tam, kde legislativu nezablokovali konzervativní poslanci posedlí jedinou jedině správnou vizí role ideálně plodné jedné mamky a ideálně plodného a pracovitého taťuldy, kteří mají právo plácnout sebou vychované dítě kdykoli v Norsku po zadku. V6dy mají záruku, že se za ně postaví nadšení čeští zastánci práva dítěte na povinný kontakt s biologickými rodiči za každou cenu, i když si samotné, na nové pěstouny upnuté děti po delší době citového odcizení od biologických rodičů někdy ani nepřejí.

Autor: Petra Havelková | sobota 29.4.2017 12:45 | karma článku: 15.37 | přečteno: 835x

Další články blogera

Petra Havelková

Zakleta ve svém oblíbeném stromu

V našem parku jsem si oblíbila jeden strom. Je sice starý, ale stále jej ještě nepokáceli, anebo aspoň doufám, že jej v brzké době nepokácí. A tak jsem začala snít, jaké by to bylo, vtělit se do něj, přestat se hýbat

8.11.2017 v 21:02 | Karma článku: 4.78 | Přečteno: 156 | Diskuse

Petra Havelková

Jungův sen o arktickém mrazu

C.G. Jungovi se třikrát v časném létě roku 1914 zdálo, že propuká arktická zima a země tuhne v led. Viděl zamrzlou celou lotrinskou krajinu i s jejími průplavy

6.11.2017 v 16:02 | Karma článku: 7.23 | Přečteno: 236 | Diskuse

Petra Havelková

Jungův sen o První světové válce

Vidění přepadlo Junga během cesty v roce 1913. V té době netušil, že se jedná o předzvěst světové války. Krátká animace je volně inspirována Jungovou vizí

6.11.2017 v 14:00 | Karma článku: 6.64 | Přečteno: 282 | Diskuse

Petra Havelková

Jungův sen o celníkovi- Freudovi

Jung nejprve ctil Freuda jako zakladatele psychoanatické metody. Postupně se od něj ale začal více odklánět. Jungovu snu jsem věnovala animaci a fotomontáž na toto téma

4.11.2017 v 15:13 | Karma článku: 7.12 | Přečteno: 213 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jiří Šebek

GDPR - řešit nebo neřešit

GDPR je nové nařízení z Evropské unie, které vstupuje v platnost 25. května 2018. Jedná se o nařízení, tedy ani náš stát s tím nic nemůže udělat a upravit jeho znění ... ba naopak, jsme povinováni jej přijmout ke stanovenému datu.

21.11.2017 v 7:07 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Václav Dlouhý

Mrzout starý zavináč gmail tečka com

Tak mi poprvé smazali blog. Uznávám,že opakovaný vtip není vtipem,ale nakonec jsem se rozhodl ho uveřejnit znova. Hlavně proto,že podle reakcí před smáznutím, téma blogu - stalking internetových a mobilních aplikací, vadí nejen mě

20.11.2017 v 20:47 | Karma článku: 20.58 | Přečteno: 560 | Diskuse

Jan Šik

Leningrad: Cesta života

I v nejhorších situacích vždycky existuje naděje, že dojde ke změně a všechno se v dobré obrátí. V obleženém Leningradu k naději vedla cesta přes zamrzlé Ladožské jezero.

20.11.2017 v 19:00 | Karma článku: 14.34 | Přečteno: 398 | Diskuse

Jan Ziegler

Válka taxikářů aneb obcházení zákona

V Praze se rozhořel boj mezi zástupci taxislužeb a společnosti Uber, která jim fušuje do řemesla. Rozumím tomu, že někteří pražští taxikáři mají pověst, jakou mají, ale zákony musí platit pro každého.

20.11.2017 v 18:45 | Karma článku: 11.56 | Přečteno: 447 | Diskuse

Lubomír Stejskal

K neudělení prezidentské milosti

Pátého ledna 2017 jsem na svém blogu psal o případu izraelského vojáka Elora Azarii, který zastřelil již zpacifikovaného teroristu. Ten se krátce předtím pokusil zavraždit jiného příslušníka Obranného vojska Izraele (IDF).

20.11.2017 v 17:30 | Karma článku: 17.72 | Přečteno: 524 | Diskuse
Počet článků 162 Celková karma 9.40 Průměrná čtenost 1091

Mezi mé zájmy patří  kulturní dění v mém okolí, literatura, reflexe vlivu masových médií na utváření obecného mínění. Zajímám se o kognitivní vědy, evoluční psychologii, teorii memů a literaturu. 

 Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.